Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Graaf, de
< Heer, de < Heer
Heerschap
Heer Kloots, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Leendert Adriaansz de Heer, warmoezenier, huw. Rotterdam 1645 (met attestatie van Hillegersberg), enz. [S.A. Lommen-de Heer, 'Stamreeks De Heer', in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, p 68-73].
• Cornelis Cornelisz Jongenheer, 1662; FN De Heer o.a.: Jan Dircxsz de Heer, 1665, Cornelis Dircxsz de Heer 1668 [W.C.M. van Oosterhout, Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813), Werkendam. 1990, p 79, nr 806].
• Margareta de Heer, Scheveningen 1799, weduwe van den Heer Nicolaas Faassen te Dordrecht [J.C. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen, 's-Gravenhage 1926, p 82].
• [C.J.P. de Heer, Geschiedschrijving van het geslacht De Heer, St. Légier (Zwitserland) 1983].
• Jacob Philip de Heer, naamsaanneming te Dordrecht 1811 = Jacob Philip Cohen, geb. Frankfurt a/d Main ca. 1757 [Misjpoge 20 (2007), nr 1, p 28].
• Pieter de Heer (Vlaardingen 1791-Vigo 1856) [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 22].
• Heer, de; de Heere, d'Heer: Een heer was een legeraanvoerder, een geestelijke, een vader, een baas, een echtgenoot of een held. 1381 Heinric de Heere, Hulst (DEBR. 1999); 1394 Jan Dheere = 1396 Jan de Heere, priester = 1397 her Janne den Heere, priestere, Kortrijk (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: