Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Heer, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Heer, (de); de Heere, Dheere, D'Heer(e), D'Eer(e), Deeren, Sheeren, 's Heeren, s'-, S'Heeren, S'heeren:  Een heer kon een leenheer zijn, maar die droeg gwl. de naam van zijn heerlijkheid. Een heer was ook een legeraanvoerder, een geestelijke, een vader, een baas, een echtgenoot of een held. 1233 Iohannis Here (DEBR. 1980); 1394 Jan Dheere = 1396 Jan de Heere, priester = 1397 her Janne den Heere, priestere, Ktr. (DEBR. 1970); 1414 Beelkin Sheeren...van Jan de Heere, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Heer, de; de Heere, d'Heer: Een heer was een legeraanvoerder, een geestelijke, een vader, een baas, een echtgenoot of een held. 1381 Heinric de Heere, Hulst (DEBR. 1999); 1394 Jan Dheere = 1396 Jan de Heere, priester = 1397 her Janne den Heere, priestere, Kortrijk (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: