Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Graaf, de
< Groof, de < Grooff
Groff, de
Groef, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannes le Grove, Calais 1298; Heinrec de Groeve, Laken 1356; Fr. de Grooff, Lier-Antwerpen 1736 [WFB].
• Henrick die Groiff, landrentmeester van Gelre 1518-38, erfvoogd van Erkelenz [Groustra-Werdekker-2001, p 182].
• Andreas de Groof, huw. Antwerpen 1761; kleinzoon Petrus de Groof (1798-1846) vestigde zich in Groningen [A.P.N.A. de Groof, Enkele genealogische en biografische gegevens betreffende afstammelingen van Andreas de Groof uit Antwerpen, Santpoort-Zuid 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 4, p 103].
• Groof, de; de Grof(f): BN Mnl. grof `dik, groot, grof, sterk'. BN naar de lichaamsbouw. Vgl. D. Grob. 1298 Johannes le Grove, Kales (GYSS. 1963); 1356 Heinrec de Groeve, Laken (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: