Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Goeje, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Goede, (de); de Goe, de Go(e)dt, de Goodt, de Goeje, de Goeij, de Goey(e), de G(h)oy, de Goij:  BN voor een goed(aardig), zachtaardig, lief mens. 1326 Fense de Ghoede; 1374 Jan de Goede, Ip. (BEELE); 1568 Jan de Goe, Hondschote (DGW).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: