Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fransman
< Frankrijker, de < Vrankrijker, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. den Haag-de Frankrijker, De V/Frankrijker, Gouda 1992].
• Frankrijker, de:  Fransman, van Frankrijk.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: