Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fluiter, de < Fluiter
Fluiter Balledux, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Fluiter, de: BerN van de fluitspeler, muzikant.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: