Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruine, de
Brune (é)
< Brune, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bruin, de; de Bruine, de Bruijn(e), de Bruyn(e), de Brun, de Brun(n)e, (de) Broen:  BN naar de bruine kleur (van haar, huid of kleren). 1321 Oliviers de Brune, Ktr. (DEBR. 1971); 1326 Jan de Brune, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: