Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruijn, de (y)
< Bruijne, de (y) < Bruine, de
Bruijne (y)
Debruyne
Locker de Bruijne
Bruijne Brevet, de (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Frans de Bruyne, Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 43].
• Jacob Meeuwisz de Bruyne (Poortvliet 1742-Axel 1816) [Kees Overwater, 'Kwartierstaat van Pieternella Elizabeth van Dijke (1920-1996)', in: Cronicke Philippuslandt 3 (2003), nr 2, p 123].
• Bruin, de; de Bruine, de Bruijn(e), de Bruyn(e), de Brun, de Brun(n)e, (de) Broen:  BN naar de bruine kleur (van haar, huid of kleren). 1321 Oliviers de Brune, Ktr. (DEBR. 1971); 1326 Jan de Brune, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Bruin, (de); de Bruine, de Bruijn, (de) Bruijne, Bruijns, Bruns: 1. De vormen zonder lidwoord kunnen Patr. zijn, de Germ. VN Bruno `bruin'. Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. ­ 2. BN naar de bruine kleur (van haar, huid of kleren). 1353 Jan de Brune, Hulst (DEBR. 1999); 1407 Jan Bruun, Axel (GYSS. 1999); 1558 Maerten de Brune, Aardenburg (VAN VOOREN 24); 1652 Abraham de Bruyn, Den Haag ­ Middelburg (MEERTENS 1947).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://familienaam.be/De_Bruyne