Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruijn, de (y)
< Bruijne, de (y) < Bruine, de
Bruijne (y)
Debruyne
Locker de Bruijne
Bruijne Brevet, de (y)

verklaring:
De familienaam De Bruijne/Bruyne onderscheidt zich van De Bruijn/Bruyn door de behouden slot -e. In de meer in het noorden voorkomende vormen zonder deze -e is de -e dankzij het zelfstandig gebruik, al dan niet met voorafgaand lidwoord, in onbruik geraakt en afgevallen. Taalkundig spreekt men van e-apocope. De naamvorm met -e (en de ouderwetse ij/y in plaats van -i-) komt in heel Nederland boven verwachting veel voor, maar de basis kan wellicht gezocht worden in Vlaanderen, waar de naamvorm De Bruyne met -y-, evenals aaneengeschreven Debruyne, overigens veel meer voorkomt dan De Bruijne met -ij-; een omgekeerd beeld van ij en y in deze naam in Nederland.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'De Bruijne (y)', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adjectief
oude spelling

specifieke componenten:

de e ij-y