Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Brakel, van
< Brakeleer, de < Braekeleer, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [F. Debrabandere, 'Van De Brakeleer tot Brunclair', in: Naamkunde 24 (1992), p 202-204].
• De Brakeleer, De Brae(c)keleer - Afkomstig van Brakel. Naamsvermelding: Jan Clerbout van Bracle, 1374 = Jan de Brakelere [WFB2, p 178].
• Brakeleer, de; -aer, Braeckeleer, -aere, -ere, -ère, Braekelaere, -eer, -eir(e), -eirs, de Brae(c)kelaer(e), -eer, -eir(e), -er, (de) Braquelaire, Bracquelaire, Brackquelaire, Desbraquelaire, Broquelaire, (de) Brackelaer(e), -eer, -eir(e), -er, -aire, -ère, Debranquelaire, Breekler, Breckler:  Afkomstig van Brakel (zie i.v.). 1374 Jan Clerbout van Bracle = Jans van Bracle = Jan de Brakelere; 1417 Jan van Brakele = Ians Sbrakeleren, Gb. (SCHR.); 1483 Colart Braquelaire, Dk. (TTT); 1653 Jan Brockeler, Kales-Bg. (PARM.); 1739 J.J. Broquelaire, Elzele (ICM). Zie ook Brunclair.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: