Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bot, de
Boet, de
Bood, de
Boot
< Boot, de

kenmerken:
metonymische beroepsnaam

specifieke componenten:

de