Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bil
Bijl, de
< Bil, de < Bil, van der
Bilde, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vgl. NNN: toponiem De Bil (erve te Wijhe).
• Bil, (de): BN naar het lichaamsdeel, de bil, voor iemand met stevige billen. Soms evtl. spelling voor Bijl. 1281 Riquardus Bil, Piete (WF); 1711 Philip Pieterse de Bil, Brussel- Yerseke (VS 1972, 107).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: