Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Beul, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Beul(e), (de); Beuel, Beuls, Buel(l), de Buel, (de) Buyl, de Buijl:  BerN van de (gerechts)beul, gerechtsbode. 1227 Hugheman Bodel, Bouterzande Z; 1237 Johannes dictus Buel, Ing. (GN); 1480 Gillis de Buel, Zele-Gent (PBG). Zie ook Beudels.  [WFB2]
• Beul(e), de: BerN van de (gerechts)beul, gerechtsbode. 1227 Hugheman Bodel, Bouterzande Z (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: