Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Berg, van de / den / der
< Berg, de < Bergh, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berg, (de); den Berg, (de) Bergh(e), (de) Barge, de Bergk, Barg, Berg(h)s:  Mnl. barg/berg: mannelijk gelubd varken. Wellicht BerBN voor een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (LEYS 1957',109); 1399 Rugger de Berch, Ktr. (DEBR. 1970, 73).  [WFB2]
• Barge, de; (de) Berg(e): Mnl. berg, barg `mannelijk gelubd varken'. Wellicht BerBN van een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: