Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Bel, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Belle, (de); (de) Bel(l):  BN of BerBN naar de bel van de belleman, omroeper. 1276 relicta Salomonis Belle, Ip. (BEELE); 1398 Simoen Belle, Bavikhove (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Lebel, Bel, Lebelt, Lebelle, Labelle, Lebeau(x), Lebau, Beau(d), Beaux, Lebé, Labeau, Labaut, Labiau(x), Labeeu(w), de Bel, de Beil, (de) Beyl:  BN Ofr. bel, Fr. beau: mooi. Vgl. Moeyaert, de Fraeye. 1378 Dyonisius Lebiel = 1380 Dionisio le Beel = 1380 D. le Bel = 1390 Dionisii Libiel, Ktr.; 1373 Andries de Beyl (med. E. Vercaemst) = 1393 Andrieu le Beil; 1398 Gillis de Beil, Menen (DEBR. 1970); 1768 Eugenis Labeeuw, Ktr. (KW).  [WFB2]
• Bel, de: BN of BerBN naar de bel van de belleman, de omroeper. 1708 Pieter de Bel, Aardenburg (VS 1974, 67).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: