Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arnaud
< Arnault, d' < Arnaud, d'

verklaring:
De Franstalige familienaam d'Arnault is afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen.


kenmerken:
Franse naam Surinaamse naam Antilliaanse naam

specifieke componenten:

de