Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Claessen
< Claus < Klaus
Claes
Clausen
Clausing
Claushuis

verklaring:
Patroniem in onverbogen vorm, wellicht van Duitse of Vlaamse herkomst, bij de voornaam Claus, een verkorte vorm van Nikolaus (Nicolaas).
In België is de naamvorm Claus thuis in Oost-Vlaanderen. Het kerngebied ligt derhalve tussen dat van Claeys in West-Vlaanderen en dat van Claes in de provincies Antwerpen en Belgisch-Limburg in.
In Duitsland is Claus als spellingsvariant van de meer voorkomende naamvorm Klaus over het land verspreid.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Claus', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
Duitse naam andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix