Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buil
< Buijl (y) < Buyle
Buijlinckx (y)
Buijel
Beijl (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Klaas Gerrits Buyl, Terschelling 1812 35 j. [Dieren van-1990, p 206].
• Beul(e), (de); Beuel, Beuls, Buel(l), de Buel, (de) Buyl, de Buijl:  BerN van de (gerechts)beul, gerechtsbode. 1227 Hugheman Bodel, Bouterzande Z; 1237 Johannes dictus Buel, Ing. (GN); 1480 Gillis de Buel, Zele-Gent (PBG). Zie ook Beudels.  [WFB2]
• Buyl, Buyle(n), Buijle, Buyls, Buil(s):  1. BN voor iemand met een buil of bult, bochel. 1361 Jhan Bulen huus, 1368 Symoen Bule, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. Soms Buyl = Beul; zie (de) Beul(e).  [WFB2]
• Buijl(e): BN voor iemand met een buil of bult, bochel.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: