Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buurman
< Buurmans < Buermans
Burremans

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Giel Buurmans te Hoge Zwaluwe, huw. 1745 [Huw. H. en L. Zwaluwe, p 26].
• Buurman(s), Buerman(s), Burman(s):  1. Mnl. buurman: inwoner, rechtsgenoot, ingezetene; rechtsprekende in het burengerecht. Vgl. Bauermann. — 2. Afl. van Van den Buere. Zie Van der Beuren. 1440 Gille Beurman, Ktr. (BAELDE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: