Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
Dijk, van (y)
< Burgersdijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• In 1592 vestigde zich Pieter Vranken op de hofstede Diepenburg (vanaf de 18e Het Kraaiennest, vgl. GPA) bij het dorp Burgersdijk, gem. Maasland (nabij De Lier, in welke gem. de hofstede is gelegen). Hij werd bekend als rederijker. Zijn afstammelingen droegen de naam Burgersdijk [M. van der Kooij (samenst.), Van der Kooij. Grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht, 1988, p 123].
• < Pieter Vrancksz van Burgersdijk, geb. 1566 De Lier (Burgersdijk), mogelijk is zijn lidmaatschap van de Rederijkerskamer van Schiedam van invloed op het gebruiken van een/deze achternaam [W.J. Burgersdijk, 'Oorsprong van het geslacht Burgersdijk', in: GN 18 (1963), nr 1, pp 7, 10].
• Burgersdijk bij Maasdijk [Cruquius-1712, elfde stuk (kaartblad Maessluys)].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/burgersdijk