Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruijne (y)
< Brune (é) < Brune, de
Brunel
Brunen
Broné
Brüne

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bruin(en), Bruyn(en), Bruijn(en), Bruijne, Brun(n)e, Brui(y)ninckx, Bruinin(k)x, -ing(s), -inks, Bruyninck(x), -ings, -incx, -i(n)x, Bruijninc(k)x, -ings, Bruynninckx, Bruning(s), -ink, -in(ck)x, Brunninx, Breuni(n)g, Broenink, Bruins, Bruyns, Bruijns, Bruens, Bruun, Brun(s):  Patr. Vanwege het ontbreken van het lw. en vanwege de buigingsvormen en afleidingen en ook omdat in de ME Bruun en De Brune duidelijk uit elkaar gehouden werden (BEELE), verklaren we deze FN niet als BN "de Bruine", maar als Patr. uit de Germ. VN Bruno "bruin". Denk aan Bruun de beer in de Reinaert. Zie ook Serbruyns. 12e e. Bruno Monachus; Bruninc, St.-L.-Houtem (GN); 1222 H. Brune, Tiel (GYSS. 1999'); 1245 Gerard Bruen, Ktr. (DEBR. 1980); 1267 Jacobus Brun, Ip. (BEELE); 1298 Ysabel Bruninc, Kales (GYSS. 1963); 1300 Johannis Brunincs, Tv. (BERDEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://forebears.io/surnames/brune