Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Broekema
Broeks
< Broeksma < Broeksema
Westrik Broeksma
Broksma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [C. Broeksma, Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma, waarvan de oudst bekende generatie afkomstig is uit Friesland, Amsterdam 1981].
• Broeksma, Broekstra:  Friese afl. van de PlN Broek, o.a. in Akkerwoude en Joure (FL)..   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: