Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bours
Borst
Borsje (é)
Bor
< Bors < Borsch
Bors, van den
Borsen

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix