Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bok
< Bokma < Bokkema
Bockma
Boxma
Bokma de Boer

verklaring:
De familienaam Bokma betekent 'van de mannen of lieden van Bocco of Bocke'. De achternaam zou aangenomen kunnen zijn door iemand met de voornaam Bocke of het patroniem Bokkes. Maar de naam Bokma kan ook ontleend zijn aan een huis of boerderij met deze naam, ooit bewoond door ene Bok met zijn gezinsleden en metgezellen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bokma', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ma