Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Belo
< Bilo < Bijlo
Biddelo

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Billion, -ioen, Bil(l)on, Bellion, Billiot(te), Bil(l)o(t), Bylo(o), Billoo, Bellio(t), Billoy, Billooye, Bylloo, Bylo(is), -oo, Bijlo, Beyloos, Beijloos:  1. Patr. Korte vormen van vleivormen op -illon, -illot, -illoi(s) van Rom. namen op -bert, b.v. Herbillon, Robillon. De vormen met één l kunnen door Pic. demouillering worden verklaard; vgl. Sicile = Cecille (GOSSEN 116). 1366 Jakes Billot, Valencijn (CCHt); 1417 Lijsbetten Biloets, Gb. (SCHR.). — 2. Metr. Korte vormen van Mabillon, -ot. 1431 Billon le Stiévenarde, Erbisoeul (CSW III).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: