Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bellinga
Bijlsma (y)
< Bijlenga

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [A. Bijlenga, Familieboek Bijlenga, Amsterdam 1996].
• Bijlenga, Bijlsma: Patr. Friese afl. van een Germ. bîl-naam.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: