Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bijl < Bijl, van de / der
Bijlsma (y)
Bijlmakers
Beijl (y)
Bodbijl

verklaring:
De familienaam Bijl is aan mannen gegeven met diverse ambachten waarbij de bijl werd gehanteerd, zoals aan timmermannen en vleeshouwers.
Het verhaal gaat dat de Heer van Egmond anno 1205 vier broers die hem bevrijd hadden beloonde door hen in de adelstand te verheffen. Een broer die een bijl droeg werd daarbij Jan Bijl genoemd.
Er is ook een tak Bijl waarvan de naam vóór migratie in 1780 van Blokzijl naar Amsterdam Bul luidde; die naam is kennelijk verkeerd verstaan.
De term bijltjesdag voor 'tijd van afrekening' herinnert aan de oproer in 1787 van de zogenaamde Bijltjes, zoals de manmoedige scheepstimmerlieden van Kattenburg naar hun werktuig werden genoemd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bijl', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
metonymische beroepsnaam adresnaam
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix