Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beurskens < Beursken
Borsje (é)
Beursgens
Beurkens
Beuskens

verklaring:
De familienaam Beurskens is een patroniem die ontleend is aan de roepnaam B(e)ursken of Borsken, een vleivorm van de doopnaam Liborius.


kenmerken:
patroniem
dialect

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s