Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Voets
< Berrevoets < Bervoets
Berrevoet
Barrevoets

verklaring:
1. In eerste instantie kan aan 'blote voeten' gedacht worden: bijnaam voor iemand die geregeld barvoets of blootvoets werd aangetroffen.
2. We kunnen echter ook rekening houden met een reïnterpretatie van de beroepsnaam Proost < Provoost; vergelijk enkele mogelijke 'tussenvormen' als Pervoost (en Perfors?), Prevaes, Perfaes (niet meer voorkomend) en Bervaes (< Berves). Een niet meer als 'provoost/proost' herkende afgesleten naamvorm Pervost/Perves/Berves zou dan als Bervoets / Barrevoets geïnterpreteerd zijn. Maar wellicht gaat deze hypothetische sprong te ver en hebben Bervaes en Prevaes hun overeenkomstige tweede lid slechts te danken aan het feit dat zij in dezelfde omgeving, in Limburg, gevormd zijn en dat zij misschien met elkaar geassocieerd zijn zonder dat ze aan elkaar gerelateerd zijn.
De Belgische provincies Limburg en Antwerpen liggen vermoedelijk aan de bakermat van diverse naamsvormen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Berrevoets', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
lichaam en kleding beroepsnaam
vormverandering

specifieke componenten:

s