Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berg
Bergh, van de / den
< Bergh < Bergh, von
Arbman Bergh

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Claesz Bergh, bouwman onder Zoeterwoude "Weijpoort", huw. aldaar 1688; zoon van Claes Adriaensz Berch ; nakomeling van Pieter Jansz, idem, ovl. voor 1579; zijn nageslacht draagt de naam Berch [Zijl van-1989, p 196, nr 344].
• Berg, (de); den Berg, (de) Bergh(e), (de) Barge, de Bergk, Barg, Berg(h)s:  Mnl. barg/berg: mannelijk gelubd varken. Wellicht BerBN voor een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (LEYS 1957',109); 1399 Rugger de Berch, Ktr. (DEBR. 1970, 73).  [WFB2]
• Bergen, Berghen, Berg(h)(s):  Korte vorm voor Van Bergen, Van den Berge.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: