Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berg
Feld
< Bergfeld < Bergveld
Bergfelder

kenmerken:
adresnaam
andere taal

specifieke componenten:

geen affix