Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Berg, van de / den / der
< Berg < Bergs
Bergen
Bergh
Berg, de
Snelling Berg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.P.A. Louman, Archief van de familie Berg, 1338-1977, 's-Gravenhage 1980].
• Teunis Berg (Weesp 1804-Delft 1873) [Encycl. Delft 1988, p 20].
• [H. Berg, Het veenkoloniale geslacht Berg, van Oude Friesche Compagnie tot herinrichting veenkoloniën, 1620-1980, Assen z.j.; vgl. Med. CBG 38 (1984), nr 1, p 4].
• [J. Hoepman, Voorouders en nageslacht van Jakob Heringa en Grietje Berg, Enschede 1987].
• Albert Sally Berg, geb. Warburg 1857, vest. Amsterdam 1882 [Huibert Schijf, 'Familienetwerken en modehuizen. De firma Hirsch & Cie', in: Misjpoge 26 (2013), nr 2, p 44-52].
• [Harry Berg, 'Mysterie van twee oude foto's. Na 30 jaar opgelost en een link naar Veenhuizen', in: DGJ 20 (2013), p 15-23].
• Berg is nummer 14 op de ranglijst van de meest voorkomende familienamen in Noorwegen [RIOn 4 (1998), nr 1, p 291].
• Belefas Berg, geb. 1823, naamsaanneming Curaçao 1863 [Register der vrijgelatenen in het derde district, inventarisnummer 116, blad 64, Curaçao 1863].
• Berg, (de); den Berg, (de) Bergh(e), (de) Barge, de Bergk, Barg, Berg(h)s:  Mnl. barg/berg: mannelijk gelubd varken. Wellicht BerBN voor een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (LEYS 1957',109); 1399 Rugger de Berch, Ktr. (DEBR. 1970, 73).  [WFB2]
• Berg, (van); Vonberg, von Berg:  Verspreide PlN Berg (VB, L, OV, NL, BRD). Evtl. < Van den Berg, Vomberg. Zie ook Deberge 2. 1383 Paul van Berghe, L (CVD).  [WFB2]
• Bergen, Berghen, Berg(h)(s):  Korte vorm voor Van Bergen, Van den Berge.  [WFB2]
• Barge, de; (de) Berg(e): Mnl. berg, barg `mannelijk gelubd varken'. Wellicht BerBN van een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.nationaalarchief.cw/api/picturae/slavenregister/persons