Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barten
Baart
< Bart < Barth
Verbart
Bart, van
Bartman
Barto

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Duden Familiennamen].
• Baart, Baard, Ba(a)rtz, Barts, Baert(s), Bart(h), Bard:  1. BN voor iemand met een baard: 'cum barba, mit dem Barte' (HAGSTR. 65). — 2. Verkorting van een berht- of bard-naam, b.v. Huyghebaert, Isebaert, Notebaert. — 3. Huisnaam 'ad Barbam'. 1304 Gerhart zum Bart (CHRISTMANN 210). Vgl. Van den Baerde (DEBR. 1970). 1305 Jehan Bart, Ip. (BEELE); 1323 Jhan Baert, Rekkem; 1333 Johannis de Baert, Hulste (DEBR. 1971).  [WFB2]
• Bar, Bar(r)e, Baar, Bart, Bard:  1. Verspreide PlN Bar, Barre. — 2. Patr. Korte vorm van een Germ. VN op -bert of -bard. Grafieën voor Bart, Bard. Zie Baart 2. — 3. Fr. barre: slagboom, verschansing. Vgl. Delbarre. 1490 Colart Bar = Bare = Bart, Ecaussines (Midd. 1983, 337-356).  [WFB2]
• Zie BART in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie BART in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: