Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aarts
< Arends < Arendsen
Arens
Arendz
Arents
Timmer Arends

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacop Aerndssoen [Maandrek. Zwolle 1401, p 123].
• Bertolmees Arents zoon, Den Haag 1480 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 50].
• Symon Arentsz, bewoner van het huis St. Job te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 28].
• Franciscus Fredricus Arens, geb. 1775 te Rüthen (Westfalen), vest. Hengelo 1806; vader van Antony Arens, geb. 1819, huw. Volthe 1846; vader van o.a. Antony Arends, geb. 1862; de d moet er tijdens zijn inschrijving in Borne zijn ingeslopen [G. Snoeijink & H. Hofstee, 'Café-restaurant Arends Lattrop', in: 't Onderschoer. Contactorgaan van de Stichting Heemkunde Denekamp 16 (1994), nr 1, p 29-34].
• Jan Jans neemt tot zijnen geslachtsnaam de naam van Arends aan, Roden (1826) [E.R. Krijthe, 'Naamsaanneming. Invoering van de familienamen', in: Tijdschrift Roon 16 (1994), nr 4, p 6-9].
• [P.C. Arends, The descendants of Jan Arends and Maria Magdalena Otten, Ottowa 1987].
• [B. Zuidema, Het nageslacht van Harbert Arends en Sjoukje Jans, Santpoort 1989].
• Aquilius, uit het Latijnse woord aquila 'arend', was de humanistennaam van de historicus Hendrik Arents [Rentenaar-2003, p 106].
• Aernout(s), Aernoudt(s), Aernau(d)t(s), Aernoodt, Aornout, Aernhou(d)t, Haerenout, Aerenhouts, Haerenhoud, Arnoud(t), Arnout(s), Harnouds, A(a)rnoudse, Aarnouts(e), Arnhold, Arnau(d), Arnault, Arnauld, Arnaut(s), Arno(e)ts, Arno(t), Arnott(e), Arnoeyts, Arnoys, Arnoijs, Arnould, Arnoul(t), Arnou(s), Arnou(l)x, Arnoe(s), Arnouat, Arnouw, Arnauw, Ernaux, Ernau(l)t, Hernaut, -aux, -ay, Arnal, Ernotte, Hernot(te), Herno, Ernou(l)d, -oud, -out, -ou(x), Arnols, Ernult, Erneux, Hernou(ld), -oux, -oes, -oë, Harnould, Arnold(i), -y, Arnold(t)s, -ol(t)s, -oudse, Arnoldus(sen), Aarens, Haerens, Ahrend, Ahrens, Arend(s), Aren(d)t, Harent, A(e)ren(t)s, Are(n)ts, Arnt(s), Arendsen, -sma, Aren(t)z, Aarrents, Arndt(s), Ares, Arntz(en), Arntzenius:  Patr. Germ. VN arn-wald "arend-heerser". 1305 Ernout le Sceutelare = 1326 Arnoud de Scuetelare; 1281 Johannem Arnoud, Ip. (BEELE); 1418 Arent Boenart = 1423 Aernoud Boenaert, Ktr. (DEBR. 1957, 13); 1348 Ernaus le Barbiers, Atrecht (NCJ). De vormen Arnould, Arnoult, Arnou(s), Arnoux, Ernault, Ernotte, Ernould, Ernou(x), Ernult, Hernou(ld) zijn Rom. Arnaud kan zowel Fr. als Ndl. zijn (uitspr. resp. arno/arnout). Arnoes is een adaptatie van Arnoux. Voor Ernotte, vgl. 1378 Lauwers Ernot = 1391 Leurent Hernoot, Ip. (BEELE). De Rom. vormen op -oul, -oux gaan eigenlijk klankwettig terug op Arnolf, maar Arnoud en Arnolf werden in de ME voortdurend verward (TROCH 8), zodat Arnoul en Ernoul zowel op Arnoud als op Arnolf terug kunnen gaan. Arnoald, bisschop van Metz (599-607), werd ook Arnulf genoemd (Fm.; JACOBSSON 107). 1366 domum Arnulphi Zeghaerds = Arnoldi Zeghaerds, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Arends(e), Arentse(n), Arentz, Harent, Harends: Patr. Germ VN Arend, korte vorm van Aarnoud. 1405 Pieter Arents = 1420 Pieter Harens = 1435 Pieter Arentzone, Boekhoute (GYSS. 1999); 1480 Heinderic Arentszone fs. Victors, Axel (STEEGERS).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: