Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Allers
< Allersma < Aldersma

verklaring:
Fries-Groningse naamvorm met uitgang -ma, ontstaan uit het patroniem Aller(t)s, oorspronkelijk uit de Germaanse persoonsnaam Adalhard.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Allersma', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s ma