Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aldenzee < Oldenzeel

verklaring:
Bij deze naam, die oorspronkelijk aan het eind de letter -l- bevatte, kan gezocht worden naar een toponiem Alden/Oude Zeel/Zaal/Sele/Sale, vergelijk de plaatsnaam Oldenzaal in Overijssel, anno 893 Aldenselen. We herkennen hierin het woord zaal, eertijds een woord voor een groot huis.


kenmerken:
toponiem
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix