Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zwiers
< Zweers < Sweers
Zwerus
Zwerink

verklaring:
Patroniem op basis van de voornaam Zweer < Sweder met -d-deletie, van oorsprong een Germaanse persoonsnaam die is samengesteld uit swid- = 'sterk, geweldig' en -her = 'leger'. De gelatiniseerde vorm Swerus associeert met Ahasveros (Assuerus, Azwerus), een bijbelse naam, de naam van een Perzische koning, met een onduidelijke etymologie. Voor de roepnaam Sweer/Zweder werd mettertijd wel de doopnaam Assuerus genoteerd. Vergelijk de namen Assies, Askes en Asjes die eveneens met de doopnaam Assuerus in verband kunnen worden gebracht.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Zweers', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s