Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Geelhoed
< Zwarthoed < Zwartbol

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De eerste vermelding van deze Volendammer naam komt men tegen in 1728. Voor het vervoer van de ramen van de R.K. Nicolaaskerk te Edam ontving de Volendammer schipper Jan Zwarthoet 25 gulden. Waarschijnlijk verwijst de naam naar de hoge zwarte hoed die sommige Volendammers in het verleden droegen. Op oude schilderijen van Georg Hering en anderen zijn Volendammers met zo'n zwarte hoed afgebeeld. Gezien het grote aantal personen in Volendam met dezelfde voor- en achternaam gebruikt men naast de familienaam dikwijls een bijnaam. Bijnamen van de families Zwarthoed zijn: Doede, Kirrie, Toetjes, Beer, Jenno, Van Boertje, Van Job, Prop, Jent, enz. [Informant: Dick Brinkkemper te Volendam, 14-9-2005; Dick Brinkkemper, Onder het oog van God, Edam 1997, p 58; Dick Brinkkemper & Klaas Karregat, De stad Edam, 2003; Dick Brinkkemper, Volendammer bijnamen, I & II, 1995 / 2004].

afkortingen en bibliografische notaties: