Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zuurmond

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zuurmond, Suurmond: 1. BN voor een `zuurmuil, zuurkijker'. Vgl. D. Sauermund. 1602 Jaspar Soirmont = Jasper Sourmondt, Nijmegen (DM). 1700 Willem Zuermondt, Ede (G); 1730 Evert Suirmond, Wageningen-Rotterdam = 1739 Evert Zuurmont, jongman van Ede in Gelderland (NL 37 (1919), 394-401).­ 2.Evtl. volksetymologisch uit Surmont `Op den Berg'. 1670 Jann Jansen Suermond, Menen WV ­ 's-Heerenhoek (VS 1972, 109).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: