Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zuur

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zuur, Zuure(n), Suurs, de Seure, de Zeure:  BN voor iemand met een zuur karakter, een zuurmuil. Vgl. D. Sau(e)r. 1268 Willelmus Zure; 1306 Kateline li Zuere, Ip. (BEELE); 1400 Hannekine den Seure, Bg. (SIOEN).  [WFB2]
• Zuur: BN voor iemand met een zuur karakter, een zuurmuil. Vgl. D. Sauer. 1268 Willelmus Zure, Ieper (BEELE); 1399 Henric die Zuere, Zwolle (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: