Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zuiderhoek
Noordhoek
< Zuidhoek < Zuijdhoek (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zuidhoek:  PlN (ZH). Ook verspreide PlN in WV, FV, OV (DF XVIII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: