Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijk, van (y)
< Zoutendijk < Soutendijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Claes Soutendijck, vermoedelijk afkomstig uit het Land van Altena of uit Hooge Zwaluwe, vestigde zich ca. 1570 in Delft, overleden aldaar in 1576. In het midden van de 18e eeuw werd de moderne schrijfwijze aangenomen [Encycl. Delft 1984, p 302].
• Jan Teunisz Soutendijk, geb. Maasland 1707, zoon van Teunis Soutendijk [Informant: Hans van der Woude, 17-5-2001].
• Vgl. NNN: toponiem Zoutendijk in het Land van Heusden en Zoute Dijk.
• Zoutendijk: PlN Zoutendijk (NB). 1570 Claes Soutendijck, Altena-Delft (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: