Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zondervan

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zondervan, Sondervan:  Zonder Van, d.i. zonder achternaam.  [WFB2]
• Zondervan: Zonder van, d.i. zonder achternaam. Een FN uit 1811 Pieter Lieuwes Zondervan, Sneek; Jelke Sondervan, Franeker.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: