Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zonderman < Sonderman
Zonder
Zunderman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Erve Sondern, Sonderenweg 2 te Beltrum (met luchtfoto). Wie op Sondern woonde werd Sonderman genoemd. Sonderman is thans de boederij op Sonderenweg 4. Rond 1775 woonde Albert Papen op Zonderen in Lintvelde, in 1777 Albert Sonderman, vroeger Papen; en in 1777 Aalbert Sonder. Hij wordt met de volgende familienamen aangetroffen: Papen, Paap, Papen op Sondern, Sonder, Sondern en Sonderen, maar het meest als Sonderman en Zonderman. In 1668 heette de boerderij In 't Sonder, in 1554 Sondern, in 1585 Sunderman. De auteur gaat er vanuit dat het achtervoegsel -man er op wijst dat de man is ingetrouwd [N. Adema, 'Namen met en zonder man', in: Old ni-js. Kroniek van Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle 11 (1998), nr 33, p 30].

afkortingen en bibliografische notaties: