Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zoetbrood

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zoetbrood:  Wsch. reïnterpretatie van PlN Sourbrod; zie Zourbroude.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: