Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zimmerman
< Zimmermans < Zimmermanns
Cimmermans

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zim(m)erman, Zimmermann, -mans, Cimmermans:  D. BerN Zimmermann: timmerman. 1716 J.F.J. de Zimmerman, Keulen (MUL VII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: