Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Ziekenoppasser

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ziekenoppasser:  BerN? Willekeurige Ndl>. FN uit 1811?  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: