Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zeldenrust < Seldenrust
Zeldenrijk
Zeldenthuis
Nooitrust
Rustwat

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Naamsaanneming Grouw 1811: Zeldenrust "geeft Durk Fokkes (ovl. 1829) zijn bestaan als arbeider" (vertaald) [Hoekema-1975, p 277].
• Zeldenrust:  BN voor een rusteloze.  [WFB2]
• Zeldenrust: BN voor een rusteloze. Durk Fokkes zou in 1811 met deze naam zijn bestaan als arbeider te kennen hebben gegeven (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: