Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zand
Scholten
< Zand Scholten < Zandscholten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.H. Zand Scholten te Diemen, 1-3-2000 (jehzetes@worldonline.nl)].
•  De familienaam Zand Scholten is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst. De naam is als zodanig bekend sinds tot ca. 1850 Zandscholten.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: