Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zak

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zack, Zak(s), Sa(c)k, Sac(h), Zach:  1. BerBN voor de werkman die graan (zout...) in de zakken schept of voor de zakkendrager. Vgl. Saktreger. 1211 H. Sac (LEYS 1952); 1340 Clais Zac, Saaftinge (DEBR. 1999). — 2. Zie Zach.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: